DIKI YANGZOM BHUTIA
YOGA SIROMANI


Certification: Teacher of Yoga from AATM YOGASHALA, Rishikesh.

Designation: Lady instructor.

Specialised style: Asthanga Yoga.

Other styles:  Power yoga and Yin yoga.

Offerings: Meditation (DHYANA)

                Yogic Breathing (PRANAYAMA)

                Body Cleansing (NETI)

                BODY FLEXIBILITY AND STRESS MANAGEMENT.